Om du är en utländsk tillverkare eller grossist och du planerar att importera varor till Australien, kommer din medvetenhet om australiensiska processer och regler (som erkänns av australiensiska myndigheter) att vara viktig för dina positiva resultat. Underlåtenhet att följa dessa riktlinjer är faktiskt ett brott mot lokala och globala juridiska riktlinjer och måste följas för att bygga ett produktivt företag.

Som handlare måste ditt företag skaffa import- och karantänlicenser som snabbt måste uppvisas för din lokala tulltjänsteman när de efterfrågas.

Precis innan du kan börja importera varor till Australien måste du bekanta dig med de olika restriktioner som ställs på flera sorters frakt. Till exempel måste särskilda industrikemiska ämnen som används för industriella behov registreras hos National Industrial Chemicals Notification and Assessment Scheme, för vilket du måste betala en avgift med denna registrering.

Dessutom kommer du att behöva se över avgiftsplanerna enligt den australiensiska Customs Tariff Act 1995.

Om du agerar på uppdrag av en tulltjänsteman måste du skaffa tillstånd.

Dessutom måste du komma ihåg att ta hänsyn till andra bestämmelser som reglerar ensamkommande varor. Om du sannolikt inte kommer att organisera alla tidningar själv kan du bestämma dig för att nominera en speditör, som kommer att hantera förpackningen och frakten av dina Partigods, detta rekommenderas verkligen starkt.

Du bör också överväga de andra omedelbara avgifterna som är kopplade till import till Australien. Självklart är det bara klokt att importera varor till Australien om det verkligen är ekonomiskt givande, så du bör ta hänsyn till utgifter och alla skatter. Du måste dessutom ta hänsyn till de aktuella växelkurserna mellan pengarna i handelsländerna och även för den australiska utländska dollarn. Kom ihåg att den australiensiska dollarn under de senaste tjugo åren har fluktuerat från femtio cent i dollarn för att vara jämförbar med tillsammans med den amerikanska dollarn. Underlåtenhet att utföra en korsstudie med denna information kan innebära att du faktiskt förlorar inkomst i stället för att göra en bra vinst.

Dessutom måste du vara försiktig med eventuella försäkringsbehov som din last måste uppfylla för att kunna importera varor till Australien.

När du utför din analys, kom ihåg att all denna information och fakta är tillgänglig via Customs and Border Protection Service i Australiens webbsida, som du kan hitta genom att göra en sökning på internet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *